.R Corrado Bruno 6 MED/34
 R Costa Luciano 6 MED/33
 R Di Palma Roberto 6 MED/18
 R Grillo Guido 6 MED/33
 R Lombardi Sergio 6 MED/18
.R Mariconda Massimo 6 MED/33
PO Milone Francesco 6 MED/18
 R Musella Mario 6 MED/18
 R Piergentili Carlo 6 MED/33
 R Rosa Donato 6 MED/33
 R Ruosi Carlo 6 MED/33
 R Sadile Francesco 6 MED/33
 R Servodio Iammarone Clemente 6 MED/33